Kogukondlik tugi

Meie kogukond on täpselt nii tugev, kui hästi suudame luua turvatunnet ja teadmist, et ootamatuste puhul on pehmem maandumisplats olemas! Sel moel oleme paremini valmis väljakutseteks, mis vajavad kohest ja võib-olla lühiajalist sekkumist. Just nii tugevdame kogukonda, lisame emotsionaalset turvatunnet, julgustame märkama enda ümber lahendamist vajavaid probleeme ning püüame olemasolevate võimalustega luua leidlikke ja vähekulukaid lahendusi. Ikka nii palju, kuivõrd Navi külaseltsi võimekus lubab!

LASTEHOID. 2021. aastast tegutseb Navi seltsimajas lastehoid, kus käivad kuni 3-aastased lapsed Võru ja Antsla vallast. Kolmel päeval nädalas kogunevad meie juurde hästi kodusesse lastehoidu üheksa väikelast, kellele loovad turvalise ja hoitud olemise MTÜ Terve Pere Seltsi õpetajad.

Kati Katrin Soon (lasteaia Terve Pere Aed direktor):

“Päevapesa lastehoiul on koostöö Navi külaseltsiga sujunud igati meeldivalt. Lausa rõõm on näha pisikesi inimesi nõnda soojas keskkonnas kasvamas, mille on loonud kaks poolt ühise eesmärgi nimel.”

Navi Külaselts Hoolib
Navi Külaselts Õpib
Navi Külaselts Arendab
Navi Külaselts Spordib
Navi Külaselts Tähistab

Võta ühendust!

E-post: navikylaselts@gmail.com

MTÜ Navi Külaselts
Aadress: Navi küla, Võru vald, 65550 Võrumaa

Juhatuse liikmed:
Mai Timmi (esimees) 519 41537

Ülle Tillmann (õpisündmused)
Tarmo Timmi (spordisündmused) 553 4073
Kristjan Runtal
Vambola Leis