Meie külaseltsist

Meie külaseltsist

Navi Külaselts on enam kui 20 aasta pikkuse kogemusega kodanikuühendus, kuhu kuulub praegu ligi 50 liiget. Külaseltsi juhib viieliikmeline juhatus ning seltsi tegevuste taga seisab ligi kümneliikmeline aktiiv, kes ei pelga käsi külge panna heakorratöödele, mööbli tassimisele ega sündmuste korraldamisele. Kõigi nende aastate jooksul on toimunud palju, kuid mõistagi on meil sama palju või veel rohkemgi soove, unistusi ja mõtteid tulevikuks. 

Navi seltsimajas käib elu täie hooga. Vähemalt korra kuus suudame majja tuua nädala keskel ligi sada inimest! Neil saja-inimese-päevadel algab hommikul lastehoid ja ennelõunal toimub Väärikate Ülikooli loeng, seejärel leiavad maja ülakorrusel aset lõõtsatunnid ning õhtul mängivad allkorrusel meie küla mehed saalihokit. Just neil päevadel rõõmustab meie seltsimaja täistuledes õppimisest, ühisest tegutsemisest ja tervislikest harjumustest pungil! 

Tegevustest Navi seltsimajas tõesti puudust ei tule. Kui aga see peakski korraks juhtuma, küllap leiame veel katmata tegevusalale ka meie kalendris koha anna vaid teada ja mõtleme koos edasi! 

Loe meie tegevussuundadest lähemalt:

Peagi toimuvate sündmuste kohta leiad infot SIIT

Projektid

Projektid

Võru vald toetab Navi küla tegevusi iga-aastaselt nii osaliste ülalpidamiskulude katmisel kui ka traditsiooniliste sündmuste korraldamisel. Samuti toimub koostöös Võru valla ja Terve Pere Seltsiga lastehoiuteenuse pakkumine Navi seltsimajas. 

Eestvedaja: Mai Timmi

2020. aastast on Navi Külaselts Tartu Ülikooli lepinguline partner Väärikate Ülikooli loengusarja korraldamisel. Selle raames toimuvad sügissemestril ja kevadsemestril loengud igal kolmandal kolmapäeval. Sarja eesmärk on tuua kokku Võru maakonna seenioreid huvipakkuvatele loengutele, mida viivad läbi nii Tartu Ülikooli õppejõud kui ka erinevate ametkondade esindajad. 

Tegevust rahastab Tartu Ülikool ning SA Võrumaa Arenduskeskus. 

Eestvedaja: Ülle Tillmann

Tartu 2024

Projekt KOGUKONNAFESTIVAL NAVI KÜLAS, mis toimub 20. juulil 2024. aastal ning mille peamine eesmärk on tuua kokku endised ja praegused Navi kogukonna liikmed, ühendada põlvkondi omavahel koos tegutsema, talletada erinevate sihtrühmade mälestusi ja seoseid Navi külaga ning luua tugevat suhtlust edaspidiseks.

Korraldusmeeskond: Mirelle Vetemäe, Maiki Park, Kristin Krinal, Mai Timmi

Projekti kogumaksumus on 60 671,5 eurot, millest PRIA toetus on 54 604,35 eurot.

Projekti raames renoveeritakse olemasolev imbväljak, remonditakse esimese korruse tualettruumid ja koridor (mh parandatakse nende ligipääsetavust ka liikumisraskustega inimestele) ning uuendatakse alumise korruse köök (küttesüsteemi üleviimine põrandaküttele, kaasajastatud sisustus ja tehnilised võimalused). Maja soojapidavuse tagamiseks vahetatakse osaliselt välisuksed.

Tartu 2024

Euroopa Kultuuripealinn 2024 raames projekti “Navi akadeemia” elluviimine, mille raames toimub 25. jaanuaril 2024 Navi seltsimajas arutelupäev, mis on keskendunud teemale üksindusest ühiskonnas.

Korraldusmeeskond: Ülle Tillmann, Mai Timmi.

Märkamised ja tunnustused

Märkamised ja tunnustused

  • 2021. aastal pälvis Navi Külaselts kaks tunnustust algatuse “TÜ Väärikate Ülikool Võrumaal” ellukutsumise eest. Esimese tunnustuse väljastas Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS (Võru maakonna aasta õpiteo nominent). 
  • 2021. aasta novembris tunnustas Võru vald sädeinimeste vastuvõtul Navi Külaseltsi kui Võru valla 2021. aasta kultuurilist algatust. Tänutähele lisatud kirjas toodi esile külaseltsi kui külaelu vedurit, iseloomustades meid, kes me paistame piirkonnas silma oma innovaatiliste ideedega, oleme  korraldanud ja koostanud ning läbi viinud täiskasvanute koolituste projekte ning käivitanud Väärikate Ülikooli loenguprogrammi Võrumaal. 
  • 2022. aastal esitati Navi Külaselts Võru maakonna “Aasta vabaühenduse” nominendiks.

Materjalid

Materjalid

Arukate külade programmi kokkuvõttev video, 2023:

Navi kandi ajalugu on rikkalik

Navi kandi ajalugu on rikkalik

Arvatakse, et Navi küla nimi on mugandus poola keelest, kus sõna “nowy” tähendab uus. Küla läheduses asuvad nii Võhandu jõgi ja Kirumpää Piiskopilinnuse (est 1322) varemed. Navi küla paikneb Võru vallas, Võru linna (est 1784) piirist vaid mõne kilomeetri kaugusel. Navi küla esmamainimisest täitus erinevate allikate põhjal 2022. aastal 390 aastat (est 1632).

Märke, et piirkonnas on tegeletud ammusest ajast põllumajandusega, leidub mitmeid. Küla territooriumilt on leitud kivikirves, mille vanust hinnatakse ligikaudu 4000 aastaseks. 

Navi küla saab iseloomustada kui hajaküla, mis asub Põrmu/Tsopa järve ümbruses. Järve suubub Silmaläte, mille raviomadusi tunnustati veel vähem kui sada aastat tagasi, mil Silmalätte vett kasutati silmanägemise parandamiseks. Legend räägib, et järve läänekaldal asus muistne kirik, mille kellatorn olla järve vajunud. Põrmu/Tsopa järvest on kellatorni otsitud, kuid järv hoiab oma saladust ning kaitseb kiivalt suplejaid. Kiriku asupaiga läheduses asub muistne matmispaik. 

Navi kogukond on olnud ajalooliselt aktiivne. Kool töötas Navil aastatel 1763 kuni 1968. Seega anti kooliharidust Navil 202 aastat. See oli Võrumaa üks vanemaid koole. Kooli asutamise aasta kinnitus pärineb Põlva Evangeelse Luterliku koguduse arhiivist. Esimene koolimaja asus Loosu külas Kausta Peetri rehetares. Navi algkool avas 5. ja 6. klassi juba 1922.-1923. õppeaastal, olles seejuures üks esimesi Võrumaal. Kool tegutses edasi ka Nõukogude okupatsiooni ajal ning suleti 1968. aastal. 

Koolimajas tegutsesid järgmised seltsingud: segakoor, rahvaraamatukogu selts, masinatarvitajate ühistu, maanaiste selts, puhkpilliorkester ja põllumeeste kogu. Praegu täidab kunagine koolihoone kaupluse funktsiooni ja möödunud kooliaega meenutab mälestuskivi.  

Endise koolimaja asemele ehitasime 2006. aastal uus hoone Navi seltsimaja. Seltsimaja haldab ja selles toimuvat tegevust korraldab MTÜ Navi Külaselts. Ajalooliselt väärtuslikke kilde ajaloos olulist rolli mänginud isikute osas on kogutud Navi seltsimajja. Viimase ja eriti väärtusliku kingituse Navi koolist pärit piibli näol tõi külaseltsile kohalik elanik. 

Võta ühendust!

E-post: navikylaselts@gmail.com

MTÜ Navi Külaselts
Aadress: Navi küla, Võru vald, 65550 Võrumaa

Juhatuse liikmed:
Mai Timmi (esimees) 519 41537

Ülle Tillmann (õpisündmused)
Tarmo Timmi (spordisündmused) 553 4073
Kristjan Runtal
Vambola Leis